Privacyverklaring


Makelaardij A.J.M. Rood is zich ervan bewust dat er met uw persoonsgegevens zorgvuldig moet worden omgegaan. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verzamelen hoe wij daarmee omgaan.


U verkoopt of verhuurt uw object

Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:


U bent op zoek naar een ander object

Wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:


U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor.

Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kan ons kantoor de volgende gegevens vastleggen:


Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor?


U verkoopt of verhuurt uw object of u bent opzoek naar een ander object

Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:


U bent op zoek naar een ander object

Wanneer u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, kunnen uw gegevens ook worden gebruikt:


U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor.

Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopakte toe te sturen.

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:


Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is Makelaardij A.J.M. Rood verwerkingsverantwoordelijke.

De contactgegevens zijn:

Makelaardij A.J.M. Rood

KvK 37039765

Oranjelaan 20, 1815 JS Alkmaar

info@makelaardijrood.nl


Gegevens verstrekking aan de NVM

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM.

De NVM doet het volgende met deze gegevens:

NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:

NVM

KvK 30102683

Postbus 2222

3430 DC Nieuwegein

privacyhelpdesk@nvm.nl

NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl


Beveiliging en bewaartermijn

Ons makelaarskantoor zal er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van een eventuele geschillen.


Inzage, correctie en verwijdering

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan de Privacy Manager van ons makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. Ingeval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.


Vragen?

Makelaardij A.J.M. Rood neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.


Cookies

Uw bezoek aan onze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft.

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze hebt gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie, een offerte of een afspraak.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via de instellingen van de door u gebruikte webbrowser. Meer informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites zoals:


Indien u een suggestie, opmerkingen of vragen heeft over het bovenstaande dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen!